ACCUNIQ

อันดับ1 เครื่องวัดไขมัน วัดวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกาย กล้ามเนื้อ กระดูก น้ำ ฯลฯ

ขาย – ให้เช่า เครื่องวัดไขมัน จัดกิจกรรม รายวัน

เครื่องวัดไขมัน วิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกาย กล้ามเนื้อ กระดูก น้ำ ฯลฯ

เหมาะสำหรับ ออกอีเว้นท์ จัดกิจกรรม 

 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • Pre-Sales
 • ขายคอร์ส ฟิตเนส , คลีนิก
 • สวัสดิการพนักงาน
 • ส่งเสริมการขาย
 • สมนาคุณลูกค้า
 • อื่นๆ

พื้นที่ให้บริการ


 • กรุงเทพ, ปริมณฑล ( ไม่มีค่าเดินทาง, ค่าที่พัก )
 • ต่างจังหวัด ( คิดค่าเดินทาง กม.ละ 10 บาท , ที่พัก ผู้เช่าเป็นผู้จัดหา จัดเตรียมไว้ให้ )

การจองเครื่อง


แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วันทำการ

 • เพื่อล็อคคิวเครื่อง โดยแจ้ง
  • วัน
  • เวลา
  • สถานที่
  • ผู้ติดต่อประสานงาน, เบอร์โทร

สามารถวัด วิเคราะห์ค่าองค์ประกอบของร่างกาย และแสดงค่า ดังนี้

 

 • น้ำหนัก (Weight)
 • มวลไขมัน (Body Fat / Fat mass)
 • มวลร่างกายไร้ไขมัน (Fat Free Mass – FFM)
 • ปริมาณแร่ธาตุในกระดูก (Mineral)
 • มวลกล้ามเนื้อ (Soft Lean Mass – SLM)
 • โปรตีน (Protein)
 • ปริมาณน้ำในร่างกาย (Total Body Water – TBW)
 • มวลกล้ามเนื้อติดกระดูก (Skeletal Muscle Mass – SMM)
 • มวลไขมัน (Body Fat / Fat mass)
 • ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI) โดยแสดงผลทั้งตัวเลขและกราฟ
 • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Percentage Body Fat – PBF) โดยแสดงผลทั้งตัวเลขและกราฟ
 • ระดับความอ้วน (Obesity Degree)
 • เส้นรอบท้อง (Abdominal Circumference – AC)
 • เส้นรอบเอวต่อรอบสะโพก (Waist to Hip Ratio – WHR)
 • ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat level)
 • ปริมาณพื้นที่ของไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Area)
 • สามารถวิเคราะห์ไขมันและกล้ามเนื้อแบบแยกส่วน (Segmental Analysis) แขนซ้าย แขนขวา ขาซ้าย ขาขวาและลำตัว
 • แสดงประวัติของน้ำหนัก มวลไขมัน และมวลกล้ามเนื้อ ในครั้งที่ผ่านมาได้
 • ประเภทรูปร่าง (Body Type)
 • อายุทางชีวภาพหรืออายุเปรียบเทียบ (Biological Age)
 • พลังงานที่ร่างกายต้องการขั้นพื้นฐาน (Basal Metabolic Rate – BMR)

สนใจซื้อ – เช่า เครื่องวัด วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ติดต่อ

Customer