Who we are

VayoWellness provides innovative products with Smart Technology for Health and Medical solution.
วาโย เวลเนส นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อโซลูชั่นการพัฒนา สุขภาพและการแพทย์
————-
2009 VayoWellness (วาโย เวลเนส) ก่อตั้งเมื่อปี 2009 เป็นหนึ่งธุรกิจในกลุ่มวาโย (Vayo Group) จำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย (Body Composition Analyzer)

2011   VayoWellness (วาโย เวลเนส) จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ความงาม (Aesthetic Medical)

2018   VayoWellness (วาโย เวลเนส) เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor of Thailand) ของเครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมันอัจฉริยะ แบรนด์ Bodivis

2019   VayoWellness (วาโย เวลเนส) ขยายสาขาไปที่ประเทศเวียดนาม (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Our philosophy
Smart Tech Better Life
Goals & values

Vission ( วิสัยทัศน์ ) :

  • วาโย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีล้ำสมัย โซลูชั่นด้านสุขภาพ และทางการแพทย์ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

Mission ( พันธกิจ ) :

  • วาโย มุ่งมั่นที่จะพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบที่ส่งเสริม สุขภาพ การแพทย์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น
  • วาโย มุ่งมั่นที่จะใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
  • วาโย มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม การทำงานที่คล่องแคล่ว ให้บุคคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดในการแสดงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กร
  • วาโย มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
Our experience

ได้รับความไว้วางในจากลูกค้าภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20,000 รายในประเทศไทย

Services

ศูนย์บริการหลังการขายครบวงจร