เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Accuniq BC300

รุ่นเล็ก : เหมาะกับการเคลื่อนย้าย

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Accuniq BC 380

รุ่นกลาง : ใช้วัดในคลีนิก

รุ่นท็อป : วัดแบบละเอียด

ติดต่อฝ่ายขาย Accuniq ให้ข้อมูลเพิ่มเติม