เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Accuniq BC300

รุ่นเล็ก : เหมาะกับการเคลื่อนย้าย

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Accuniq BC 380

รุ่นกลาง : เหมาะกับการใช้ประจำที่

รุ่นท็อป : วัดแบบละเอียด

ติดต่อฝ่ายขาย Accuniq ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่ใช้ Accuniq ( แอค-คู-นิก )
อันดับ1 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย สำหรับมหาวิทยาลัย สถานศึกษา