ชีพจร ตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพ

ชีพจร ตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพ

ชีพจร รู้จักอัตราการเต้นของชีพจร จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพเบื้องต้น บ่งบอกสัญญาณของการเจ็บป่วยร้ายแรง ช่วยให้วางแผนการออกกำลังกายเหมาะสมกับตนเองได้ด้วย