การรับมือกับ COVID19 สำหรับคลินิกเสริมสวยและสปา

การรับมือกับ COVID-19 สำหรับคลินิกเสริมสวยและสปา

เราเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้อาจก่อให้เกิดความท้าทายที่คลินิกเสริมสวยและสปาไม่เคยเจอมาก่อน เราจึงพยายามให้การสนับสนุนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ เพื่อที่ฟื้นจากวิกฤตและเติบโตไปด้วยกัน

การรับมือกับ COVID19 สำหรับฟิตเนสและศูนย์สันทนาการ

การรับมือกับ COVID-19 สำหรับฟิตเนสและศูนย์สันทนาการ

เราเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้อาจก่อให้เกิดความท้าทายที่ฟิตเนสและศูนย์สันทนาการไม่เคยเจอมาก่อน เราจึงพยายามให้การสนับสนุนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ เพื่อที่ฟื้นจากวิกฤตและเติบโตไปด้วยกัน