Health

อาหาร 5 หมู่

5 เหตุผลสำคัญ ที่คุณควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่

อาหาร 5 หมู่ คือความสำคัญของสารอาหาร และพลังงาน การทานอาหารครบ 5 หมู่ นั้นส่งผลต่อร่างกายทั้งภายนอก เเละจิตใจให้แข็งแรง และร่างกายที่มีคุณภาพ