University

เครื่องวัดมวลร่างกาย กับ 6 TRICK เด็ด สำหรับมหาวิทยาลัย

เครื่องวัดมวลร่างกาย กับ 6 TRICK เด็ด สำหรับมหาวิทยาลัย

เครื่องวัดมวลร่างกาย หรือ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ช่วยให้สื่อการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม่นยำ อำนวยความสะดวก และสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับมหาวิทยาลัย

อุปกรณ์การสอน

สอนยังไง?…ให้ล้ำสมัย ไฮเทค

เมื่อเทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างแรก คือ อุปกรณ์การสอน ที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับนักศึกษา

การศึกษายุค 4.0

ปรับตัวยังไง? กับ มหาวิทยาลัย ยุค 4.0

นวัตกรรม ช่วยเพิ่มทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับสังคม รวมถึง การศึกษายุค 4.0 จะปรับตัวอย่างไร?…เมื่อนวัตกรรมกำลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยุค 4.0