เครื่องวัดมวลร่างกาย สำหรับแพทย์

4 ตัวช่วยเพื่อเลือกซื้อ “เครื่องวัดมวลร่างกาย”

เครื่องวัดมวลร่างกาย หรือเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้ทราบองค์ประกอบของสุขภาพและวินิจฉัยโรคได้ดีในโรงพยาบาล มาตฐานDexa

เครื่องมือแพทย์ เพื่อสุขภาพ

3 สิ่งที่เหลือเชื่อ “เครื่องมือแพทย์” ยุคใหม่

เครื่องมือแพทย์ ทำได้มากกว่าที่คุณคิดในปัจจุบัน ซึ่งวัดค่าดัชนีมวลกายได้ทั้ง น้ำหนัก ไขมัน กล้ามเนื้อ น้ำ ทั้งตัวเเละเเยกส่วน

สร้างภาพลักษณ์โรงพยาบาลด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

สร้างภาพลักษณ์ ยกระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลด้วย เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายมีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลอย่างไร ผู้เข้ารับการรักษาจะได้ประโยชน์อย่างไรและมีส่วนต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างไร