วิธีคำนวณดัชนีมวลกาย

วิธีคำนวณ “ดัชนีมวลกาย (BMI)” ไม่ยากอย่างที่คิด

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เป็นดัชนีชี้วัดความสมดุลของของน้ำหนักตัว จะดีกว่าไหม หากเรารู้ค่า BMI ของตัวเองเพื่อรู้ถึงวิธีการดูเเลสุขภาพ